มหาสวัสดิ์

1,512,000

ปริมาณการใช้น้ำดิบรวม

6,334,523

บางเขน

4,408,368

สามเสน

278,885

ธนบุรี

79,970

สำแล

4,822,523


ปริมาณการใช้น้ำดิบเทียบกับแผนจัดสรรน้ำ
รวมปริมาณการใช้น้ำดิบ
ช่วงฤดูแล้ง ลุ่มแม่กลอง

(1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64)

34.24
ล้าน ลบ.ม.
เหลืออีก 156 วัน
สิ้นสุดฤดูแล้ง


(ปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรร 360 ล้าน ลบ.ม.)

กราฟปริมาณการใช้น้ำดิบรวม

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 01 มกราคม 2564

ปริมาณการใช้น้ำดิบเทียบกับแผนจัดสรรน้ำ
รวมปริมาณการใช้น้ำดิบ
ช่วงฤดูแล้ง ลุ่มเจ้าพระยา

(1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64)

402.96
ล้าน ลบ.ม.
เหลืออีก 95 วัน
สิ้นสุดฤดูแล้ง


(ปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรร 900 ล้าน ลบ.ม.)