มหาสวัสดิ์

1,624,000

ปริมาณการใช้น้ำดิบรวม

6,428,194

บางเขน

4,335,484

สามเสน

290,310

ธนบุรี

123,310

สำแล

4,804,194


กราฟปริมาณการใช้น้ำดิบรวม

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563