มหาสวัสดิ์

1,696,700

ปริมาณการใช้น้ำดิบรวม

6,175,360

บางเขน

4,014,318

สามเสน

289,405

ธนบุรี

129,580

สำแล

4,478,660


ปริมาณการใช้น้ำดิบเทียบกับแผนจัดสรรน้ำ
รวมปริมาณการใช้น้ำดิบ
ช่วงฤดูแล้ง ลุ่มแม่กลอง

(1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64)

198.94
ล้าน ลบ.ม.
เหลืออีก 50 วัน
สิ้นสุดฤดูแล้ง


(ปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรร 360 ล้าน ลบ.ม.)

กราฟปริมาณการใช้น้ำดิบรวม

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ปริมาณการใช้น้ำดิบเทียบกับแผนจัดสรรน้ำ
รวมปริมาณการใช้น้ำดิบ
ช่วงฤดูแล้ง ลุ่มเจ้าพระยา

(1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64)

877.56
ล้าน ลบ.ม.
สิ้นสุดฤดูแล้ง


(ปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรร 900 ล้าน ลบ.ม.)