กำลังแสดงข้อมูล ...
หมายเหตุ

สถานีสำแล สถานีวัดไผ่ล้อม สถานีวัดมะขาม หัววัดคลอโรฟิลล์ชำรุด
สถานีวัดมะขาม หัววัดความขุ่นชำรุด อยู่ระหว่างการส่งซ่อมบำรุง
สถานีการท่าเรือ สถานีชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
สถานีรังสิตไซฟอน หยุดวัดชั่วคราวเนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่
สถานีเขื่อนแม่กลอง กม.54 หัววัดความขุ่นขัดข้อง
สถานีโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เครื่องวัดขัดข้องอยู่ระหว่างการส่งซ่อมบำรุง
สถานีวัดโพธิ์แตงเหนือ เครื่องวัดขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สถานีแควน้อย ระบบขัดข้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ค่าความลึกของหัววัดคือ ระยะจากผิวน้ำถึงหัววัด ไม่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำในแม่น้ำ


ข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง
เกณฑ์สำแล : ความเค็ม <0.25 g/l, ความนำไฟฟ้า <500 µS/cm, ออกซิเจนในน้ำ >2 mg/l, กรด-ด่าง ระหว่าง 5-9
เกณฑ์วัดไทรม้าเหนือ และ รพ.ศิริราช ความเค็ม <1.80 g/l (อ้างอิงฝ่ายคุณภาพน้ำ)
เกณฑ์สำหรับการเกษตร : ความเค็ม <2 g/l, ความนำไฟฟ้า <4,000 µS/cm

การอ่านค่าในตาราง
แหล่งน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดโพธิ์แตงเหนือ, วัดไผ่ล้อม, วัดมะขาม, สะพานพระนั่งเกล้า, รพ. ศิริราช, คลองลัดโพธิ์, ปากเกร็ด, วัดบ้านแป้ง, โรงไฟฟ้าพระนครใต้, การท่าเรือ, สะพานพระนั่งเกล้า
คลองประปาฝั่งตะวันออก ได้แก่ สำแล, รังสิตไซฟอน
คลองประปาฝั่งตะวันตก ได้แก่ ท่าม่วง, คลองประปา กม.14, บางเลน กม.35, คลองประปา กม.54, เขื่อนแม่กลอง

Tip

วีธีการสร้าง shortcut icon สำหรับ android และ IOS