กำลังแสดงข้อมูล ...
หมายเหตุ

***สถานีสะพานพระพุทธยอดฟ้า ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ***
สถานีบางเลน ระบบสัญญาณขัดข้อง
สถานีสะพานพระนั่งเกล้า ระดับน้ำต่ำกว่าหัววัด

ค่าความลึกของหัววัดคือ ระยะจากผิวน้ำถึงหัววัด ไม่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำในแม่น้ำ


ข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง
เกณฑ์สำแล : ความเค็ม <0.25 g/l, ความนำไฟฟ้า <500 µS/cm, ออกซิเจนในน้ำ >2 mg/l, กรด-ด่าง ระหว่าง 5-9
เกณฑ์สะพานพระนั่งเกล้า และ สะพานพุทธยอดฟ้า ความเค็ม <1.80 g/l (อ้างอิงฝ่ายคุณภาพน้ำ)
เกณฑ์สำหรับการเกษตร : ความเค็ม <2 g/l, ความนำไฟฟ้า <4,000 µS/cm

การอ่านค่าในตาราง
แหล่งน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดบ้านแป้ง, วัดโพธิ์แตงเหนือ, วัดไผ่ล้อม, วัดมะขาม, ปากเกร็ด, สะพานพระนั่งเกล้า, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, คลองลัดโพธิ์, การท่าเรือ, โรงไฟฟ้าพระนครใต้
คลองประปาฝั่งตะวันออก ได้แก่ รังสิตไซฟอน, สำแล, โรงงานผลิตน้ำบางเขน
คลองประปาฝั่งตะวันตก ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย, เขื่อนแม่กลอง, ท่าม่วง, คลองตะวันตก กม.54, บางเลน กม.35, คลองตะวันตก กม.14

Tip

วีธีการสร้าง shortcut icon สำหรับ android และ IOS