กำลังแสดงข้อมูล ...
หมายเหตุ

สถานีวัดไผ่ล้อมหยุดการรายงานชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ
สถานีวัดโพธิ์แตงเหนือ หยุดสถานีชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าขาดจากการก่อสร้างศาลาริมน้ำของวัด ต้องขอหยุดรายงานค่าชั่วคราวจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สถานีวัดมะขาม หัววัดคลอโรฟิลล์ขัดข้อง
สถานีสะพานพระนั่งเกล้า หัววัดค่า pH ขัดข้อง
สถานีท่าม่วงหัววัดค่า DO ขัดข้อง

ค่าความลึกของหัววัดคือ ระยะจากผิวน้ำถึงหัววัด ไม่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำในแม่น้ำ


ข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง
เกณฑ์สำแล : ความเค็ม <0.25 g/l, ความนำไฟฟ้า <500 µS/cm, ออกซิเจนในน้ำ >2 mg/l, กรด-ด่าง ระหว่าง 5-9
เกณฑ์สะพานพระนั่งเกล้า และ สะพานพุทธยอดฟ้า ความเค็ม <1.80 g/l (อ้างอิงฝ่ายคุณภาพน้ำ)
เกณฑ์สำหรับการเกษตร : ความเค็ม <2 g/l, ความนำไฟฟ้า <4,000 µS/cm

การอ่านค่าในตาราง
  • ^ เพิ่มขึ้น (ปัจจุบัน > ครั้งล่าสุด)
  • v ลดลง (ปัจจุบัน < ครั้งล่าสุด)
  • ตัวเลขสีแดง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ตัวเลขสีส้ม (สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง)
  • ตัวเลขสีฟ้า (ปกติ)
  • ตัวเลขสีเหลือง (ต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง)
  • ขีด (-) หัววัดชำรุด
  •          ไม่ได้ตรวจวัด
  • ระยะทาง (กม.) วัดจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา
แหล่งน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดบ้านแป้ง, วัดโพธิ์แตงเหนือ, วัดไผ่ล้อม, วัดมะขาม, ปากเกร็ด, สะพานพระนั่งเกล้า, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, คลองลัดโพธิ์, การท่าเรือ, โรงไฟฟ้าพระนครใต้
คลองประปาฝั่งตะวันออก ได้แก่ รังสิตไซฟอน, สำแล, โรงงานผลิตน้ำบางเขน, พงษ์เพชร, บางซื่อ, โรงงานผลิตน้ำสามเสน
คลองประปาฝั่งตะวันตก ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย, แม่น้ำแควใหญ่, เขื่อนแม่กลอง, ท่าม่วง, คลองตะวันตก กม.54, บางเลน กม.35, คลองตะวันตก กม.14