วันที่ 18 กันยายน 2563

ค่า Conductivity สำแล สูงสุด-ต่ำสุด 475 µS/cm (สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม) ต่ำสุด 432 µS/cm (สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม)

สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม 1 ชั่วโมง
ค่า Conductivity สำแล 475 µS/cm (สูงกว่าเกณฑ์ควบคุม)


ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง โทร.02-279-2428