Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:30 0.15 g/l 313 µS/cm 3.5 mg/l 16 NTU 4.03 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:40 0.14 g/l 302 µS/cm 4.16 mg/l 24 NTU 3.91 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:30 0.18 g/l 376 µS/cm 3.62 mg/l 10 NTU 3.39 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:30 0.2 g/l 417 µS/cm 5.29 mg/l 7 NTU 5.38 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:40 0.2 g/l 437 µS/cm 3.18 mg/l 7 NTU 3.13 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:30 0.2 g/l 431 µS/cm 3.43 mg/l 10 NTU 5.91 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:40 0.21 g/l 445 µS/cm 3.45 mg/l 6 NTU 7.76 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:30 0.21 g/l 445 µS/cm 3.77 mg/l 13 NTU 5.1 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:30 0.2 g/l 425 µS/cm 3.97 mg/l 26 NTU 4.31 µg/l
Time Sal Cond DO Turb. Chl.
10:40 0.23 g/l 491 µS/cm 2.71 mg/l 7 NTU 20.06 µg/l
Time Sal Cond
10:40 0.31 g/l 644 µS/cm
Time Sal Cond
- g/l - µS/cm
Time Sal Cond
10:40 0.57 g/l 1154 µS/cm
Time Sal Cond
10:40 7.33 g/l 12817 µS/cm
คำอธิบายสีตัวอักษร
ปกติ เฝ้าระวัง วิกฤต
วันที่ 13 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:
-        Sal. : Salinity
-        Cond. : Conductivity
-        DO : Dissolved Oxygen
-        Turb. : Turbidity
-        Chl. : Chlorophyll