ท่าม่วง สำแล
สถานีสะพานพระนั่งเกล้าขัดข้องชั่วคราว
คุณภาพน้ำปกติ
น้ำดิบมีความขุ่นสูง
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
06:12 น.