ท่าม่วง สำแล
คุณภาพน้ำปกติ
สถานีสำแล เตรียมรับน้ำดิบปนเปื้อนสาหร่าย
วันที่ 4 มีนาคม 2567
08:52 น.