ท่าม่วง สำแล
คุณภาพน้ำปกติ
สถานีสำแล เตรียมรับน้ำดิบปนเปื้อนสาหร่าย
วันที่ 16 เมษายน 2567
12:19 น.