ท่าม่วง สำแล
คุณภาพน้ำปกติ
สถานีสำแล เตรียมรับน้ำดิบปนเปื้อนสาหร่าย
วันที่ 17 เมษายน 2567
09:36 น.